Om mig

Vem är jag:
Anette Nilsson
Kvinna, 54 år, gift, 3 söner, 2 barnbarn.

Förskollärare, men arbetar sen 2008 som verksamhetsutvecklare IKT i Västra Göteborg för förskolan och skolan.
Är en av 11 representanter som arbetar med att implementera det av kommunfullmäktige beslutade IKT-programmet i Göteborgs stad.
Är också en av medlemmarna i Torghandelsredaktionen för Torghandel i Göteborg, som arbetar med att vara en mötesplats för pedagoger och skolledare inom skola och förskola i Göteborg,
och utgår från premissen att erfarenhetsutbyte är en förutsättning för positiv skolutveckling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar